Схрещення ліній у двовимірному просторі симультанно створюючих об’єм. 2020
картон, гелева ручка, поталь, 30x21 см (2020)​​​​​​​
Crossing lines in two-dimensional space simultaneously creating 3D space
cardboard, gel pen, golden leaf, 30x21 cm (2020)​​​​​​​
Довершена гармонія в лінійному середовищі
картон, гелева ручка, поталь, 30x21 см (2020)​​​​​​​
Perfect harmony in a linear environment
cardboard, gel pen, golden leaf, 30x21 cm (2020)
Submit
Thank you!
Back to Top